Cookie beleid

Algemeen en specifiek cookiebeleid van PUBLIFER NV

Cookiebeleid PUBLIFER NV

Website: http://www.publifer.be

Over het gebruik van cookies

Op de Website worden zogenaamde "cookies” gebruikt. Cookies (of gelijkaardige technieken) zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de Website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. Het laat de website ook toe uw computer of toestel te herkennen en uw voorkeuren in te stellen.

U kan in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst publifer naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

Publifer maakt gebruik van de volgende cookies:

  1. Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website (zoals uw winkelmandje bij een bestelling) te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de Website niet naar behoren worden gebruikt.
  2. Prestatie bevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.
  3. Functionele cookies en voorkeurcookies, dit zijn cookies die publifer in staat stellen om de keuzes (zoals gebruikersnaam, vorige opzoekingen, land- en taalkeuze, lettertype en -grootte, e.d.) en voorkeuren (zoals de eerder bezochte pagina's) van bezoekers te onthouden, teneinde het gebruiksgemak van de Website te verhogen en aan de bezoekers relevantere en meer gepersonaliseerde commerciële informatie te kunnen tonen.
  4. Advertentiecookies, dit zijn cookies die door derde partijen zoals affiliaties en adverteerders die deel uitmaken van het advertentienetwerk van de Website, op de Website worden geplaatst met name om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond te beperken, om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten, en om het bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen, zoals adverteerders, te delen.

 Zo maakt publifer gebruik van de volgende remarketingcookies:

De plaatsing en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacy beleid van de persoonlijke levenssfeer van deze derden. Voor meer informatie over deze verwerking verwijst publifer dus eveneens naar het van toepassing zijnde beleid over de persoonlijke levenssfeer van deze derden.

Sociale netwerken

Publifer kan op de Website informaticatoepassingen van derden opnemen die u de mogelijkheid bieden om inhoud van de Website met anderen te delen, hen te laten weten dat u de website raadpleegt of om uw mening over bepaalde inhoud van de Website met hen te delen. Dat is met name het geval voor de knoppen 'Delen' en 'Vind ik leuk' van sociaalnetwerksites zoals 'Facebook', 'Twitter', 'LinkedIn' enz. Sociale netwerken die dergelijke app-knoppen aanbieden, kunnen cookies plaatsen en u identificeren aan de hand van deze knop. Een sociaal netwerk kan eventueel ook cookies plaatsen bij het bezoeken van de publifer-pagina op het sociale netwerk.

Publifer nodigt u uit het privacy beleid van deze sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclamedoeleinden) waarvoor de browse-informatie die in dit kader door hen verzameld kan worden, gebruikt wordt.

 

Algemene opmerking: de informatie over cookies moet duidelijk en begrijpbaar zijn. Ze moet afzonderlijk vermeld zodat ze makkelijk te vinden is. De informatie moet duidelijk aangeven waarom de cookies gebruikt worden, hoe men er zich tegen kan verzetten en wat de gevolgen zijn. Dit moet vermeld worden voor de diverse technieken gebruikt. Dus indien er nog meer technieken gebruikt werden als beschreven, dienen deze toegevoegd te worden.

Louter ter info: Men kan zich de vraag stellen of het meermaals moeten doorklikken naar websites een gemakkelijke toegang inhoudt. Anderzijds riskeert men tekorten die leveranciers vertonen in hun naleven van de wetgeving te ‘importeren’ naar publifer (denk aan Google die op lijn 3 sancties oplegt voor iedereen die de cookies weigert). Dit laatste maakt voorwerp uit van discussies en opmerkingen vanwege Privacy Autoriteiten.

 

Ik begrijp het